Kontakt

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.

Armii Ludowej 26
00-609  Warszawa

tel. 22 380 23 87
tel. kom. 509 479 006
fax: 22  380 23 89
e-mail: zo@zo.com.pl
www.zo.com.pl
www.zarzadzanieodpadami.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
E: biuro@zo.com.pl

Zarząd
E: zo@zo.com.pl
T/F: 48 22 380 23 87

Ewelina Kopczan-Surmacz - Dyrektor Marketingu
E: e.kopczan@zo.com.pl
M: 509 231 457

Adres do korespondencji:

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000354390
NIP: 5252477974
REGON: 142294520

Decyzje

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. posiada program gospodarki odpadami oraz decyzję na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:


 Pogram gospodarki odpadami

Decyzja na transport

Aktualności

26.03.2012NIŻSZE CENY TYLKO WIOSNĄ!

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 20 Szkło
17 02 02 Szkło
19 12 05 Szkło
20 01 02 Szkło
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowychj
19 01 11* Żuzle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 15* Pyły z kotłów zawierających substancje niebezpieczne
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające odpady niebezpieczne
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* Asfalt zawierający smołę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły pod numerem telefonu:  509 479 006

© 2010 Zarządzanie Odpadami. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: Tuna.pl & CODE4