Kontakt

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.

Armii Ludowej 26
00-609  Warszawa

tel. 22 380 23 87
tel. kom. 509 479 006
fax: 22  380 23 89
e-mail: zo@zo.com.pl
www.zo.com.pl
www.zarzadzanieodpadami.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
E: biuro@zo.com.pl

Zarząd
E: zo@zo.com.pl
T/F: 48 22 380 23 87

Ewelina Kopczan-Surmacz - Dyrektor Marketingu
E: e.kopczan@zo.com.pl
M: 509 231 457

Adres do korespondencji:

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000354390
NIP: 5252477974
REGON: 142294520

Decyzje

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. posiada program gospodarki odpadami oraz decyzję na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Program gospodarki odpadami

Decyzja na transport

O nas

Firma Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. od wielu lat działa w sektorze zarządzania odpadami. Właściwa gospodarka odpadami wymaga odpowiedniej wiedzy oraz infrastruktury, które zapewnią bezpieczne magazynowanie, utylizację oraz odzysk.

Posiadamy ogromne doświadczenie, poparte wieloletnią praktyką, w zarządzaniu odpadami, w tym niebezpiecznymi. Dysponujemy koniecznymi pozwoleniami umożliwiającymi nam demontaż, wytwarzanie, zbieranie, transport, unieszkodliwianie, odpadów. Dzięki nam możliwa jest bezpieczna utylizacja odpadów niebezpieczny, papy oraz innych materiałów i prawidłowy ich odzysk, zgodny z zasadami ochrony środowiska. Nasz zespół tworzą profesjonaliści, którzy pracują w oparciu o nowoczesną, specjalistyczną flotę transportową. Pozwala nam to na szybki i sprawny wywóz gruzu oraz kompleksowe zarządzanie odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

Działalność naszego przedsiębiorstwa jest oparta na obowiązujących przepisach prawnych,głównie zaś na:

  • Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
  • Prawie Ochrony Środowiska
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania odpadów niebezpiecznych.


Dysponujemy pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji do składowania odpadów z dnia 12.11.2007 (nr ŚR.III.6618-8/07) oraz pozwoleniem zatwierdzonym decyzją z dnia 28.11.2007r. (znak RLO-7647/53/05/07) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju. Nasze działania reguluje również decyzja, zezwalająca na prowadzenie prac na terenie całego kraju.

O wysokiej jakości naszych usług i profesjonalnym podejściu do gospodarki odpadami świadczą nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, które spełniają wymogi BAT („Best Available Techniques”) i zostały odznaczone licznymi wyróżnieniami, w tym:

  • złotym medalem w 2009r. na Międzynarodowych Targach w Brukseli
  • brązowym medalem w 2010r. na Międzynarodowych Targach Paryżu
  • nagrodą w konkursie Innowator Roku 2008 w kategorii Innowacyjna Instalacja w usługach i Partnerem Polskiej Ekologii.


Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz Polskiego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. Za główny cel stawiamy sobie ochronę środowiska przy wsparciu innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.

Decyzje

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. posiada program gospodarki odpadami oraz decyzję na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Program gospodarki odpadami

Decyzja na transport

© 2010 Zarządzanie Odpadami. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: Tuna.pl & CODE4