Kontakt

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.

Armii Ludowej 26
00-609  Warszawa

tel. 22 380 23 87
tel. kom. 509 479 006
fax: 22  380 23 89
e-mail: zo@zo.com.pl
www.zo.com.pl
www.zarzadzanieodpadami.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
E: biuro@zo.com.pl

Zarząd
E: zo@zo.com.pl
T/F: 48 22 380 23 87

Ewelina Kopczan-Surmacz - Dyrektor Marketingu
E: e.kopczan@zo.com.pl
M: 509 231 457

Adres do korespondencji:

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000354390
NIP: 5252477974
REGON: 142294520

Decyzje

Zarządzanie Odpadami sp. z o.o. posiada program gospodarki odpadami oraz decyzję na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:


 Pogram gospodarki odpadami

Decyzja na transport

Jeżeli firma wyczerpała dotychczasowe możliwości rozwoju, a konkurencja depcze jej po piętach, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań. Może nim być np. zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze i zlecanie pozostałych zadań, czyli tzw. outsourcing.

Problemem w wielu przedsiębiorstwach jest niepełna wiedza na temat wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to również osobnych działów, które mają być odpowiedzialne za te kwestie. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie.

Przy wyborze dostawcy outsourcingu nie należy oceniać firm przy użyciu tylko jednego kry­terium, które najczęściej stanowi cena. To podstawowy błąd, który może wynikać z przeprowadzonej analizy związanej z porównaniem kosztów zatrudnienia pracownika na etat w firmie z kosztami zlecenia obsługi środowiskowej firmie dostarczającej rozwiązanie w postaci outsourcingu środowiskowego. Mając na uwadze to, że outsourcing środowiskowy jest rozwiązaniem długofalowym, opartym na zaufaniu i współpracy w biznesie, warto tak prowadzić negocjacje, aby na samym początku współpracy zbudować solidne podstawy dobrego partnerstwa. Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem długofalowej współpracy należy założyć, że mogą wystąpić problemy, które zmuszą organizację do wypowiedzenia umowy zawartej z dostawcą outsourcingu środowiskowego. Dobrze jest więc określić ryzyka. Jeden z elementów przemyślanego wdrażania outsourcingu środowiskowego to gotowa strategia wyjścia, przygotowana już w chwili, kiedy podpisujemy umowę.
Outsourcing środowiskowy to proces, który wymaga nieustannego dopracowywania. Zawsze można coś zrobić, żeby było lepiej. Świadomość tego jest warun­kiem powodzenia takiego projektu.

Główne obszary outsourcingu:

  • Klasyfikowanie odpadów lub w razie wątpliwości przeprowadzenie ekspertyzy w celu poprawnego zakwalifikowania odpadów;
  • Katalogowanie odpadów wraz z trybem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi;
  • Prowadzenie ewidencji odpadów w oparciu o KEO lub KPO (w zależności od ilości generowanych odpadów);
  • Przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
  • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami;
  • Pilnowanie terminów terminowych rozliczeń z urzędami;
  • Znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych;
  • Wystawianie kart przekazania odpadu;
  • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku;
  • Obsługa kontroli WIOŚ;
© 2010 Zarządzanie Odpadami. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: Tuna.pl & CODE4