Telefon: (+48) 22 380 23 87 | (+48) 509 479 006

Adres kontaktowy: biuro@zo.com.pl

AUDYT ŚRODOWISKOWY

Audyt środowiskowy

NA CZYM POLEGA AUDYT ŚRODOWISKOWY?

Informacje na temat bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska podczas prac dotyczących wdrożenia audytu środowiska w Twojej firmie.

Audyt środowiskowy opiera się głównie na sprawdzeniu, czy Państwa działalność dostosowuje się do aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jego zakresem jest na przykład gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie z zasobów środowiska, źródeł energii, recykling, zużytego sprzętu elektronicznego.

Sprawdzenie kondycji przedsiębiorstwa pod kątem spełniania wymagań prawnych powiązanych z ochroną środowiska nazywany jest audytem środowiskowym. Jego celem jest określenie wszelkich istniejących oraz potencjalnych zobowiązań związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku. Pomocny jest także w szacowaniu kosztów działań, które mają za zadanie doprowadzenie do zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi.

Podstawą świadczonych przez nas usług w ramach zielonego outsourcingu jest okresowe przeprowadzanie audytów środowiskowych, co najmniej raz do roku.

Czym jest audyt środowiskowy i jak się go wykonuje?

Pośrednictwo i doradztwo w zakresie prawnym

Określanie zakresu działań przedsiębiorstwa

Przedstawienie i wdrażenie rozwiązań naprawczychDlaczego audyt środowiskowy jest tak istotny dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorca, by móc podjąć się realizacji przedsięwzięć zobowiązany jest uzyskać konkretne aprobaty ze strony urzędu środowiska. Służą one ocenie czy jego działanie nie niesie ze sobą szkodliwego wpływu na środowisko. chcąc rozpocząć budowę obiektu firmowego przedsiębiorca jest zmuszony dostarczyć do urzędu ochrony srodowiska informacje na temat tego jakie odpady będą występować na miejscu wykonywanych prac.Kiedy konieczne jest wykonanie audytu środowiska?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania audytu środowiskowego jeżeli jego firma wpływa na gospodarkę wodno-ściekową lub odpowiada za nią, a także w innych wyszczególnionych sytuacjach kiedy firma zajmuje się m. in.:

 • przetwarzaniem substancji toksycznych
 • wprowadzaniem do obiegu odpadów i opakowań
 • sprowadza lub produkuje urządzenia elektroniczne
 • emituje różnego rodzaju gazy do atmosfery
 • magazynuje substancje chemiczne lub ropę naftową
 • zajmuje się produkcją substancji toksycznych
 • wytwarza sprzęt mechaniczny
 • usługami lub produkcją emitującą wysoki poziom hałasu

AUDYT ŚRODOWISKOWY DLA FIRM

Na organizacje prowadzące działalność przemysłową i usługową wedle obowiązujących regulacji prawnych nałożony jest szereg wymogów na rzecz ochrony środowiska. Celem redukcji niekorzystnego oddziaływania na środowisko niezwykle pomocna będzie zarówno identyfikacja zobowiązań firmy oraz diagnoza aktualnej sytuacji. Dla pełnej świadomości warto również zlecić osobom wykwalifikowanym audyt środowiskowy.

Eksperci z Zarządzanie Odpadami Sp. z o.o. wykonają wielopoziomową analizę oddziaływania Twojego zakładu, instalacji które są w nim wykorzystywane oraz zapewnią wsparcie w zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi odnośnie ochrony środowiska.Decydując się na audyt musimy przygotować się na wizytę kilku specjalistów, którzy ocenią, jak nasz zakład wpływa na środowisko naturalne.

Na początku audytu dochodzi do sprawdzenia dokumentacji firmowej, która przełożyć się może na ekologię. Rewiduje się pobór surowców, mogą zostać pobrane próbki. Następnie podsumowywanie są pozyskane informacje i zasugerowanie wprowadzenia ewentualnych zmian.

Wykonanie audytu jest zabezpieczeniem przed dodatkowymi kosztami wynikającymi z na przykład kar w wyniku zbyt dużej emisji gazów. Przepisy środowiskowe są bardzo skomplikowane i często potrzebują szczegółowego rozpatrzenia, celem wypełnienia dokumentacji w sposób dokładny. Dodatkowo tego typu działania poprawiają znacząco wizerunek firmy.

Należy zwrócić uwagę na sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska - np. za nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami (m.in. brak decyzji w tej sprawie) WIOŚ nałożyć może karę administracyjną na firmę w zakresie od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Audyt środowiskowy obejmuje

Analiza i identyfikacja aspektów środowiskowych, które podlegają regulacjom prawnym poprzez przegląd zakładu:

Budowa czystego biznesu

czyli wszystko co powinien wiedzieć każdy Przedsiębiorca po ostatnich zmianach w ustawie o odpadach i ustawie prawo o ochronie środowiska.
Spektrum możliwości z Zarządzanie Odpadami Sp. z o.o.

Profesjonalnie zarządzana gospodarka odpadów, to wiele Twoich korzyści:

Ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji

dotyczących nałożenia kar finansowych na przedsiębiorstwo wynikających z naruszenia wymogów prawa ochrony środowiska.

Wdrożenie odpowiednich procedur zarządzania

czyli wprowadzenie zasad gwarantujących zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z prawem o ochronie środowiska

Obniżenie kosztów działalności zakładu

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych i oddziałujących na człowieka i środowisko naturalne negatywnych skutków.

Nowatorskie technologie sprawowania kontroli gospodarki odpadów

Do kogo skierowana jest usługa zielonego outsourcingu?

Każda firma powinna mieć na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w jak największym stopniu. Audyt jest doskonałym sposobem, by to sprawdzić, ponieważ jego wyniki świadczą o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko. Audyt przeprowadzić powinny przede wszystkim podmioty, które:

 • chcą zweryfikować swój stan formalno-prawny działalności z zakresu prawa ochrony środowiska
 • chcą dostosować działania firmy do obowiązujących przepisów wzakresie ochrony środowiska
 • posiadają wdrożony system ISO 14001
 • chcą sprawdzić przestrzeganie norm oraz przepisów prawa ochrony środowiska
 • chcą zweryfikować działalność w zakresie ochrony środowiska swoich dostawców podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa


Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?


Nasze doświadczenie pozwala na współpracę z każdym. Nasza wyspecjonalizowana kadra pracowników oraz posiadany sprzęt oraz zdobyta wiedza, pozwala znaleźć nam optymalne rozwiązanie zgodne ze specyfikacją i wymaganiami każdego zleceniodawcy.

care.png

Dostępność

Prace związane z realizacją zleceń wykonujemy na terenie całej Polski!

care.png

100% bezpieczeństwa

Stosujemy wyłącznie sprawdzone metody demontażu, dbamy o ekologię oraz zdrowie naszych klientów.

care.png

Brak ukrytych kosztów

Wyceny przygotowujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

care.png

Gwarancja Skuteczności

Realizowane usługi są objęte gwarancją skuteczności. Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów.

O wysokiej jakości naszych usług i profesjonalnym podejściu do gospodarki odpadami świadczą nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, które spełniają wymogi BAT („Best Available Techniques”) i zostały odznaczone licznymi wyróżnieniami, w tym:

 • złotym medalem w 2009r. na Międzynarodowych Targach w Brukseli
 • brązowym medalem w 2010r. na Międzynarodowych Targach Paryżu
 • nagrodą w konkursie Innowator Roku 2008 w kategorii Innowacyjna Instalacja w usługach i Partnerem Polskiej Ekologii.

Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz Polskiego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. Naszym główny celem jest ochrona środowiska przy wsparciu innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.