Telefon: (+48) 22 380 23 87 | (+48) 509 479 006

Adres kontaktowy: biuro@zo.com.pl

ZIELONY OUTSOURCING

Zielony outsourcing

NA CZYM POLEGA ZIELONY OUTSOURCING?

Informacja dotycząca wykorzystania i wdrożenia usługi zielony outsourcing czyli zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze dla ochrony środowiska.

Jeżeli firma wyczerpała dotychczasowe możliwości rozwoju, a konkurencja depcze jej po piętach, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań. Może nim być np. zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze i zlecanie pozostałych zadań, czyli tzw. outsourcing.

Problemem w wielu przedsiębiorstwach jest niepełna wiedza na temat wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to również osobnych działów, które mają być odpowiedzialne za te kwestie. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie.

Przy wyborze dostawcy outsourcingu nie należy oceniać firm przy użyciu tylko jednego kry­terium, które najczęściej stanowi cena. To podstawowy błąd, który może wynikać z przeprowadzonej analizy związanej z porównaniem kosztów zatrudnienia pracownika na etat w firmie z kosztami zlecenia obsługi środowiskowej firmie dostarczającej rozwiązanie w postaci outsourcingu środowiskowego.

Czym jest ZIELONY OUTSOURCING i jak się go wykonuje?Mając na uwadze to, że outsourcing środowiskowy jest rozwiązaniem długofalowym, opartym na zaufaniu i współpracy w biznesie, warto tak prowadzić negocjacje, aby na samym początku współpracy zbudować solidne podstawy dobrego partnerstwa. Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem długofalowej współpracy należy założyć, że mogą wystąpić problemy, które zmuszą organizację do wypowiedzenia umowy zawartej z dostawcą outsourcingu środowiskowego. Dobrze jest więc określić ryzyka. Jeden z elementów przemyślanego wdrażania outsourcingu środowiskowego to gotowa strategia wyjścia, przygotowana już w chwili, kiedy podpisujemy umowę.

Outsourcing środowiskowy to proces, który wymaga nieustannego dopracowywania. Zawsze można coś zrobić, żeby było lepiej. Świadomość tego jest warun­kiem powodzenia takiego projektu.

ZIELONY OUTSOURCING DLA FIRM

Na organizacje prowadzące działalność przemysłową i usługową wedle obowiązujących regulacji prawnych nałożony jest szereg wymogów na rzecz ochrony środowiska. Celem redukcji niekorzystnego oddziaływania na środowisko niezwykle pomocna będzie zarówno identyfikacja zobowiązań firmy oraz diagnoza aktualnej sytuacji. Dla pełnej świadomości warto również zlecić osobom wykwalifikowanym audyt środowiskowy.

Eksperci z Zarządzanie Odpadami Sp. z o.o. wykonają wielopoziomową analizę oddziaływania Twojego zakładu, instalacji które są w nim wykorzystywane oraz zapewnią wsparcie w zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi odnośnie ochrony środowiska.Decydując się na audyt musimy przygotować się na wizytę kilku specjalistów, którzy ocenią, jak nasz zakład wpływa na środowisko naturalne.

Na początku audytu dochodzi do sprawdzenia dokumentacji firmowej, która przełożyć się może na ekologię. Rewiduje się pobór surowców, mogą zostać pobrane próbki. Następnie podsumowywanie są pozyskane informacje i zasugerowanie wprowadzenia ewentualnych zmian.

Wykonanie audytu jest zabezpieczeniem przed dodatkowymi kosztami wynikającymi z na przykład kar w wyniku zbyt dużej emisji gazów. Przepisy środowiskowe są bardzo skomplikowane i często potrzebują szczegółowego rozpatrzenia, celem wypełnienia dokumentacji w sposób dokładny. Dodatkowo tego typu działania poprawiają znacząco wizerunek firmy.

Należy zwrócić uwagę na sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska - np. za nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami (m.in. brak decyzji w tej sprawie) WIOŚ nałożyć może karę administracyjną na firmę w zakresie od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Zawsze można coś zrobić, żeby było lepiej.

Świadomość jest warun­kiem powodzenia takiego projektu. Zakres działań usługi zielonego outsourcingu obejmuje:

Budowa czystego biznesu

czyli wszystko co powinien wiedzieć każdy Przedsiębiorca po ostatnich zmianach w ustawie o odpadach i ustawie prawo o ochronie środowiska.
Spektrum możliwości z Zarządzanie Odpadami Sp. z o.o.

Profesjonalnie zarządzana gospodarka odpadów, to wiele Twoich korzyści:

Ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji

dotyczących nałożenia kar finansowych na przedsiębiorstwo wynikających z naruszenia wymogów prawa ochrony środowiska.

Wdrożenie odpowiednich procedur zarządzania

czyli wprowadzenie zasad gwarantujących zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z prawem o ochronie środowiska

Obniżenie kosztów działalności zakładu

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych i oddziałujących na człowieka i środowisko naturalne negatywnych skutków.

Nowatorskie technologie sprawowania kontroli gospodarki odpadów

Do kogo skierowana jest usługa zielonego outsourcingu?

Każda firma powinna mieć na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w jak największym stopniu. Audyt jest doskonałym sposobem, by to sprawdzić, ponieważ jego wyniki świadczą o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko. Audyt przeprowadzić powinny przede wszystkim podmioty, które:

  • chcą zweryfikować swój stan formalno-prawny działalności z zakresu prawa ochrony środowiska
  • chcą dostosować działania firmy do obowiązujących przepisów wzakresie ochrony środowiska
  • posiadają wdrożony system ISO 14001
  • chcą sprawdzić przestrzeganie norm oraz przepisów prawa ochrony środowiska
  • chcą zweryfikować działalność w zakresie ochrony środowiska swoich dostawców podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa


Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?


Nasze doświadczenie pozwala na współpracę z każdym. Nasza wyspecjonalizowana kadra pracowników oraz posiadany sprzęt oraz zdobyta wiedza, pozwala znaleźć nam optymalne rozwiązanie zgodne ze specyfikacją i wymaganiami każdego zleceniodawcy.

care.png

Dostępność

Prace związane z realizacją zleceń wykonujemy na terenie całej Polski!

care.png

100% bezpieczeństwa

Stosujemy wyłącznie sprawdzone metody demontażu, dbamy o ekologię oraz zdrowie naszych klientów.

care.png

Brak ukrytych kosztów

Wyceny przygotowujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

care.png

Gwarancja Skuteczności

Realizowane usługi są objęte gwarancją skuteczności. Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów.

O wysokiej jakości naszych usług i profesjonalnym podejściu do gospodarki odpadami świadczą nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, które spełniają wymogi BAT („Best Available Techniques”) i zostały odznaczone licznymi wyróżnieniami, w tym:

  • złotym medalem w 2009r. na Międzynarodowych Targach w Brukseli
  • brązowym medalem w 2010r. na Międzynarodowych Targach Paryżu
  • nagrodą w konkursie Innowator Roku 2008 w kategorii Innowacyjna Instalacja w usługach i Partnerem Polskiej Ekologii.

Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz Polskiego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. Naszym główny celem jest ochrona środowiska przy wsparciu innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.